Sakarya Haberleri
Telegram'da ve Instagram'da
BİZİ TAKİP EDİN

Sakarya'da Milletvekilimiz yok dedi!

SİYASET
Sakarya'da Milletvekilimiz yok dedi!

Yerel seçimlerde Kent Meydanı’nın altına otopark yapacağız diyerek büyük bir gafa imza atan Kılıçdaroğlu, bu kez genel seçim için geldiği mitingde herhangi bir gaf yapmadı derken bir açıklama düştü ulusal medyaya. Ana muhalefetin Genel Başkanı Sakarya’da mitingden çok etkilendiğini belirterek, "Milletvekilimizin olmadığı şehirlerden milletvekili çıkaracağız" dedi. Oysaki CHP 34 yıl aradan sonra 2011 Genel Seçimlerinde Sakarya’dan bir vekil çıkartmıştı.

İşte Ana Muhalefet Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazeteci Saygı Öztürk’e verdiği ve Sakarya vekilini unuttuğu demeci:

*** *

‘En çok Düz­ce Ve Sakarya’da ­şa­şır­dım’
Mi­ting­le­ri­miz sı­ra­sın­da be­ni en çok şa­şır­tan Düz­ce ol­du, Ada­pa­za­rı ol­du. Mil­let­ve­ki­li­mi­zin bu­lun­ma­dı­ğı bu il­de ina­nıl­maz bir coş­ku var­dı. Sa­kar­ya da öy­ley­di. Mil­let­ve­ki­li çı­ka­ra­ma­dı­ğı­mız il­ler­den mil­let­ve­ki­li çı­kar­mak bi­zim için sür­priz ol­ma­ya­cak. Şan­lı­ur­fa­’dan, Ri­ze­’den, Düz­ce­’den, Kar­s’­tan, Iğ­dı­r’­dan ve birçok il­den mil­let­ve­ki­li çı­ka­ra­ca­ğı­mız gi­bi, di­ğer il­ler­de de mil­let­ve­ki­li sa­yı­mı­zı ar­tı­ra­ca­ğız.  İz­mi­r’­de. An­ka­ra­’da du­ru­mu­muz çok iyi. İs­tan­bu­l’­da 1. ve 3. Böl­ge’­de du­ru­mu­muz güzel. 2. Böl­ge’­de bi­raz ek­sik­lik­le­ri­miz var oraya da ağır­lık ve­ri­yo­ruz. An­ka­ra, İs­tan­bul, İz­mi­r’­de in­şal­lah bi­rin­ci par­ti ola­ca­ğız.

*** *

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz
7 + 2 =