Sakarya Haberleri
Telegram'da ve Instagram'da
BİZİ TAKİP EDİN

RİP akıntısına dikkat!

GÜNCEL
RİP akıntısına dikkat!

Yaz ayı­nın gel­me­siy­le artan sı­cak­lar­da se­rin­le­mek is­te­yen va­tan­daş­lar Ka­ra­su, Kay­nar­ca ve Ko­ca­ali’de bu­lu­nan sa­hil­le­ri ter­cih edi­yor. Rüz­gâr­lı ha­va­lar­da olu­şan büyük dal­ga­la­ra ve RİP akın­tı­sı­na karşı Sa­kar­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İtfa­iye Daire Baş­kan­lı­ğı Mü­da­ha­le Şube Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri va­tan­daş­la­rı afiş, me­ga­fon­la anons ve ben­ze­ri şe­kil­de uyar­ma­nın yanı sıra, Ka­ra­su’ya 142, Kay­nar­ca’ya 30, Ko­ca­ali’ye 52 adet uya­rı­cı levha dikti.

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz