Sakarya Haberleri
Telegram'da ve Instagram'da
BİZİ TAKİP EDİN

Nihayet koruma altına alınıyor

GÜNCEL
Nihayet koruma altına alınıyor

Sapanca Gölü'nün Daha İyi Korunması İçin Başbakanlık Genelgesi Hazırlanıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Sapanca Gölü’nün daha iyi korunması için bir dizi kararlar aldı. Alınan kararlara göre koruma çalışmalarının daha etkin yürütülmesi için Başbakanlık Genelgesi hazırlanarak, “Sapanca Havzası Üst Koruma Kurulu” ve “Sapanca Havzası Mahalli Koruma Kurulu” oluşturulacak.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Bakanlığına bağlı bürokratlar bir toplantı yaparak Sapanca Gölü Havzası Koruma Eylem Planı’nı masaya yatırdı. Veysel Eroğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda eylem planı çerçevesinde bugüne kadar yapılanlar gözden geçirilerek bir dizi yeni kararlar alındı.
 

BUGÜNE KADAR YAPILAN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ
Toplantıda su bütçesinin hazırlanması, su kullanımlarının değerlendirilmesi, su verimliliği ve tasarrufu çalışmaları, su kalitesinin belirlenmesi, izlenmesi ve kirliliğin önlenmesi, atık ve atıksu yönetimi, maden alanlarından kaynaklanan kirliliğin kontrolü, yayılı kaynaklı kirliliğin kontrolü, acil müdahale eylem planlarının hazırlanması, dere yataklarının temizlenmesi ve ıslahı, erozyonla mücadele ve ağaçlandırma, havza bilgi sistemi kurulması, denetim, içme suyu havza koruma planı hazırlanması, sapanca gölüne alternatif içme suyu temini çalışmaları gibi konularda bugüne kadar yapılanlar değerlendirildi.
 

SAPANCA GÖLÜ İÇİN ÜST VE ALT KORUMA KURULLARININ OLUŞTURULMASI KARARLAŞTIRILDI
Ayrıca toplantıda Sapanca Gölü’nün daha iyi korunması maksadıyla bir Başbakanlık Genelgesi’nin hazırlanması ve Sapanca Havzası Üst Koruma Kurulu ile Sapanca Havzası Mahalli Koruma Kurulu’nun oluşturulması kararlaştırıldı.
Oluşturulacak Üst Koruma Kurulu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında Kocaeli ve Sakarya Valileri, Büyükşehir Belediye Başkanları, DSİ ve Su Yönetimi Genel Müdürleri ile ilgili diğer Bakanlıkların ilgili Genel Müdürlerinden meydana gelecek ve senede bir defa toplanacak.
Sapanca Havzası Mahalli Koruma Kurulu, toplantının yapılacağı ilin Vali Yardımcısı başkanlığında, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü temsilcisi ile Kocaeli ve Sakarya illerinin DSİ Şube Müdürleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürleri, Su ve Kanalizasyon İdareleri temsilcileri ve diğer ilgili kuruluş temsilcilerinden meydana gelecek. 3 ayda bir yapılacak toplantılarla Sapanca Gölü’nün korunması için alınan kararların takibi ve alınacak kararların uygulanması gözden geçirilecek.
 

GÖRÜŞ ALINMADAN YAPILAN SU KULLANIMLARI İPTAL EDİLECEK

Alınan diğer bir karara göre ise Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nden görüş alınmadan yapılan su kullanımları iptal edilecek. Böylece plansız su kullanımlarının önüne geçilecek.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu’nun Başkanlığı’nda alınan diğer kararlar ise şöyle:

"- Sapanca Gölü’ne akan derelerden su çekimi daha sıkı kontrol edilecek,
- Sapanca Gölü havzası için kurak dönem analizi yapılarak su bütçe dengesinin korunmasını sağlayacak su kullanım planı hazırlanacak,
- Göl su kalitesinin korunması için Mahmudiye, Keçiyatağı, Sarp, Balıkhane ve Yanık derelerinden gelen kirliliklerin kontrolü için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak,
- Havzadaki gübre ve zirai mücadele ilaçları kullanımları kontrol altına alınacak.
- Göl Havzasının özellikle kuzey kesimindeki erozyon girişinin kontrolü için yapılmakta olan erozyonla mücadele çalışmaları hızlandırılacak,
- Dere yataklarının daha belirgin hale gelmesi çalışmaları yapılacak,
- Sapanca Gölü, Çark Deresi azami su çıkış kotu 32,30 m olacak şekilde işletilecek".

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz
7 + 3 =