Sakarya Haberleri
Telegram'da ve Instagram'da
BİZİ TAKİP EDİN

Kaynarca Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Kaynarca Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Murat Kefli başkanlığında toplandı.

İLÇELER
Kaynarca Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Toplantının açılış konuşmasında Temmuz Ağustos aylarındada yapılan çalışmalar hakkında Meclis’i bilgilendiren Murat Kefli, “İki aylık dönemde altyapı çalışmamız başladı. Sizlerin verdiği güçlü destekle bir iş makinasını belediyemize kazandırdık. Milletvekillerimizin verdiği destekle çöp konteynerleri aldık. 

KÖY YOLLARI

Kaynarca’da yol sorunumuzla ilgili ciddi sıkıntımız vardı. Büyükşehir Belediyemiz 5 Eylül itibarıyla Kaynarca’da yapılacak asfaltın taşıma ve serim ihalesi yapıldı, bir firma aldı. İnşallah bir hafta sonra ihale kesinleşecek ondan sonra da yavaş yavaş asfalt yapımı işine başlanacak. 

YENİ SU KAYNAĞI

Yine Kaynarcamız için çok önemli olan bölgenin su ihtiyacı için Darıçayırı Barajı’nın bugün sözleşme töreni yapılacak. Bu barajı Büyükşehir Belediyemiz bölgemizdeki OSB’lerle birlikte yapıp hem de onların bizim suyumuz dışından bir kaynaktan su almaları sağlanacak. Hem Ferizli, hem Söğütlü hem de Kaynarca’daki OSB’lerin su alacağı projenin finansmanı için mevcut OSB’lerin önemli desteği olacak. Onlar için özel hat çekilmeyecek mevcut hattı kullanacaklar. 

BELEDİYE EK BÜTÇE YAPACAK

Gündemdeki 8 madde görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Havale edilen konular arasında Orta Mahalle Yıldız Parkı’na Muhsin Yazıcıoğlu’nun isminin verilmesi, enflasyon nedeniyle Belediye ek bütçesinin hazırlanması, 2023 Yılı bütçesinin 78 milyon lira olarak belirlenmesi, başta Kaynarcaspor olmak üzere ilçemizi ve mahalleleri temsil eden Turnalıtelligölü, Yeşilova ve Büyükyanıkspor kulüplerine kanunun izin verdiği genel bütçe gelirinin yüzde 1 buçuğu oranında 144 bin lira para yardımı yapılması, köy yerleşik planlarında yolların belirgin olmaması nedeniyle genişletilmesi için çalışma yapılmasına karar verildi. 

DİLEK VE TEMENNİLER

Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra dilek ve temenniler bölümünde söz alan Saadet Partili Meclis Üyesi Mustafa Tan, ilçede altyapı ihalesini alan müteahhite kum verilmesi haberlerine açıklık getirilmesini istedi. 

PROJEYE HERKES DESTEK OLMALI

Belediye Başkanı Murat Kefli, altyapı çalışmalarına herkesin destek vermesi gerektiğini belirterek, “Eğer çalışmalar durarsa bundan en büyük zararı müteahhit değil, Kaynarca olarak biz çekeriz. Bir 6 ay şu zamana kadar yapılan işler tespit edilir, bir o kadar yeni ihalenin açılması sonuçlanması beklenir, bu zaman içinde Kaynarcalı sıkıntı çeker. O yüzden biz projeyi gerçekleştiren şirkete yardımcı oluyoruz, herkeste olmalıdır” diye konuştu. 

Yazı İşleri Müdürlüğünün Teklifi, Gündemin Birinci Maddesi;  Alperen Ocakları Kaynarca İlçe Başkanlığı tarafından verilen dilekçede bahsi geçen Orta Mahalle Yıldız Parkının isminin Muhsin YAZICIOĞLU olarak değiştirilmesi taleplerin görüşülmesi. 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Teklifi, Gündemin İkinci Maddesi; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca ekte sunulan 2023 yılı için uygulanacak gelir tarifelerinin belirlenmesi hususunun Belediye meclisimizce karara bağlanması hususunun görüşülmesi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Teklifi, Gündemin Üçüncü Maddesi; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca 2023 yılı için ekte sunulan Bazı Maktu Vergi ve Harç tarifelerine ilişkin tabloda bulunan cadde ve sokak gruplarının tarifelerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Ekteki listeye istinaden 2023 yılı Bazı Maktu Vergi ve Harç tarifelerinin belediye meclisimizce karara bağlanması hususunun görüşülmesi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Teklifi, Gündemin Dördüncü Maddesi; Kaynarca Belediye Meclisi tarafından 07.09.2021 tarih ve 50 sayılı Meclis Kararı ile 2022 yılı için 20.500.000,00 TL Gelir ve Gider bütçesi onaylanmıştır. Ancak o tarihten bu yana ekonomik şartlardaki değişim mallara ve hizmetlere gelen fiyat artışları ve personel giderlerine eklenen farklar nedeniyle mevcut bütçenin 30.06.2022 tarihi itibariyle Mali Hizmetler Müdürlüğünün bütçe raporlarına dayanak gösterdiği önerisiyle yeterli olmayacağı anlaşılmıştır. 1 Temmuz-31 Aralık 2022 dönemi için ekli listede gerekli görülen harcamalara istinaden ek bütçe yapılması gerekmektedir. Belediyemiz 2022 yılı Mali yılı Gider Bütçesi olarak Personel giderlerine (1.585.000,00) TL,  Sosyal Güvenlik Prim gideri olarak (195.000,00) TL, Mal ve Hizmet alımları gideri olarak (13.445.000,00) TL. Faiz Gideri olarak (2.000.000,00) TL, Sermaye Gideri olarak (4.250.000,00) TL, olmak üzere toplam (21.475.000,00) TL, ek bütçe ile ödenek verilmiştir. Belediyemizin 2022 Mali Yılı Gelir Ek Bütçesi olarak Vergi Gelirlerine (1.404.462,99) TL., Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerine (2.470.537,01) TL., Alınan Bağışlar Yardımlar olarak  (2.000.000,00) TL., Diğer Gelirlere (10.000.000,00) TL., ödenek konmuş, 2.000.000,00 TL İller bankası A.Ş. üzerinden iç borçlanma yapılmış, kalan tutar belediyemizin İller Bankası Fon Hesabında tutulan (3.600.000,00 TL) karşılık gösterilerek Toplam (21.475.000,00) TL. Ödenek konularak denklik sağlanmıştır. Belediyemizin 2022 yılı Mali Ek Bütçesinin Belediye Meclisimizce karara bağlanması hususunun görüşülmesi.

Mali  Hizmetler Müdürlüğünün Teklifi, Gündemin Beşinci Maddesi; 2023 yılı Gelir Bütçesi (70.200.000,00) TL. (7.800.000,00) TL iç borçlanma toplam (78.000.000,00) TL. 2023 yılı gider bütçesi (78.000.000,00)TL. olarak denkleştirilmiştir. Gider bütçesi (14.601.000,00) TL Personel Giderleri, (1.685.000,00) TL Sosyal Güvenlik Primleri (42.439.000,00) TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri (2.400.000,00) TL Faiz Giderleri, (240.000,00) TL Cari Transferler, (11.435.000,00) TL Sermaye Giderleri, (5.200.000,00) TL Yedek Ödenek bulmuştur. 2023 yılı gelir bütçesine Vergi Gelirlerine (15.571.000,00) TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerine (8.793.000,00) TL , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlere (4.700.000,00) TL, Diğer gelirlere (38.686.000,00) TL Sermaye Gelirlerine (2.450.000,00) TL ödenek konmuştur. 2023 yılı için Mali Kuruluşlardan sağlanan finansman koduna (7.800.000,00) TL iç borçlanma yapılarak gelir bütçesi (78.000.000,00) TL ile gelir ve gider bütçesi denkliği sağlanmıştır. 2023 yılı bütçesinin belediye meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi.

Mali  Hizmetler Müdürlüğünün Teklifi, Gündemin Altıncı Maddesi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi b) fıkrasında “Gerektiğinde, sporu teşvik amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; Büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.” hükmü bulunmaktadır. Belediyemizin bir önceki yıl olan 2021 yılı genel bütçe vergi geliri (12.049.838,53) TL.'dir. Bu rakamın binde on ikisine tekabül eden değeri (144.598,06) TL'dir. Yukarıda belirtilen hususlara göre 2022 yılı bütçesi içerisinde ilçemizde bulunan amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılıp yapılmayacağı hususunun Belediye Meclisince görüşülmesi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Teklifi, Gündemin Yedinci Maddesi; 2022 yılı bütçesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 46-54-11-31 05 Cari Transferler kodunda 60.000 TL ödenek bulunmaktadır. Bu koda Mali Hizmetler Müdürlüğü 46-54-11-31 09 Yedek Ödenekler kodunda bulunan 1.000.000 TL ödenekten 05 Cari Transferler koduna 100.000 TL münakale yapılarak ilgili harcama koduna ödenek açılması hususunun Belediye Meclisince görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teklifi, Gündemin Sekizinci Maddesi; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan mahallelerde yolların kadastral planda dar olan kısımları mevcuttur. Yolların daralan kısımlarında Can ve mal kaybının önlenmesi, sınır anlaşmazlıklarının önüne geçmek, ileride yapılması planlanan uygulama imar plan çalışmalarına zemin hazırlamak amacıyla Kaynarca  Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne parsel içerisinde bahçe duvarının yer tahsisi hakkında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca 28.07.2021 tarihinde E-53128892-754-18526 sayılı yayımlanan Yönergenin bahçe mesafeleri başlıklı 14’üncü maddesine istinaden yetki yerilmesi hususunun Belediye Meclisince görüşülmesi.

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz
3 + 5 =