Sakarya Haberleri
Telegram'da ve Instagram'da
BİZİ TAKİP EDİN

Başkan Soğuk’tan o iddialara yanıt

İLÇELER
Başkan  Soğuk’tan o iddialara yanıt

Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un deprem konutlarıyla ilgili iddialarına yazılı bir açıklamayla cevap verdi.
 

Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk’un açıklamaları şöyle :
Ferizli'de deprem konutlarının ihalesi ile açıklamalarda bulunan Sakarya Milletvekilimiz Sn. Engin ÖZKOÇ Kurumumuzu ve şahsımı haksız yere eleştirmektedir.
Sn milletvekilimiz Ferizli'mizin sorunlarını sadece çevresindekilerin anlatması ile yetinmemeli, İlçemize gelerek bu sorunları bizzat takip etmelidir.  Belediyemiz her türlü konuda şeffaftır. Sayın milletvekilimizi ilçemizde ağırlamak ve konutlar ile ilgili yaşanan tüm aşamaları detaylı olarak kendisi ile paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyarız.

Burada oturan vatandaşlar depremzede değil

Sn milletvekilimizin yaptığı açıklamalarda;  "depremzedeler" diye hitap ettiği vatandaşlarımızın hiçbiri depremzede değillerdir. Zaten Ferizli ilçemizde depremden zarar gören hiçbir konut bulunmamaktadır. Söz konusu konutlar depremden sonra Ferizli Devlet Mahallesinde,Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na tahsisli Hazine arazisi üzerine bir firma tarafından   yapılmış ve bedelsiz olarak Sakarya Valiliği’ne devredilmiştir. Daha sonra söz konusu evler geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla konutu bulunmayan kişilere Valilik tarafından tahsis edilmiştir. Burada bahsettiğimiz konutu bulunmayan kişiler depremzedeler değillerdir ve valilik tarafından geçici olarak yerleştirilmiştir.

İlçemizin MHP belediye başkanlığında bulunduğu döneminde noter onaylı belgeyle fakirin malı olduğu iddia edilen bu konutların; 2006 yılında Sakarya Valiliği’nin 02.02.2006 tarih ve 651 sayılı yazılarına istinaden Ferizli Kaymakamlığınca tahliyesi istenmiştir.

İlçe başkanlığım sırasında vuku bulan bu sorunun düzeltilmesi ve bu konutlarda oturan vatandaşların hak sahibi olmaları için Ankara'ya bir dizi ziyarette bulundum.Burada oturan vatandaşlarımızı mahkemeye başvurmamaları konusunda da özellikle uyardım. Ancak konutlarda oturan vatandaşlar kendilerine ortak bir avukat tutmak sureti ile Ferizli Kaymakamlığının tahliye yazılarına karşı Sakarya 1. İdare Mahkemesine başvurmuştur. Davacı vatandaşların hak sahipliği olma talepleri Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 2007/1565 vd. sayılı kararlarıyla reddedilmiştir. Dolayısıyla yukarıda bahsi geçen mahkeme kararından sonra bu konutları kullanan kişiler  2007 yılından beri hukuken işgalci konumunda olmuşlardır. İşgalcilik kavramı hukuksal bir terim olup, günlük kullanımdan ari, hukuksal bir sebebe sahip olunmaksızın bir gayrimenkulün şagil tarafından kullanılmasını ifade etmektedir. Söz konusu konutlarda oturan vatandaşlar zamanın siyasi iradesi tarafından yanlış yönlendirilmesi sonucunda müşkül duruma düşürülmüştür.

31 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra, 6360 sayılı “ on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair” kanun gereğince uyuşmazlık konusu yapılan bu mülkler Ferizli Belediye Başkanlığı mülkiyetine dâhil edilmiştir. Sayın vekil, yapmış olduğu basın açıklamasında bu mülklerin kullanıcılarına uzun vadelere yayılmış, faizsiz olacak şekilde   satılmasını önermiş olmasına karşın, cümlelerinde sık sık vurguladığı üzere yasallık ilkesi gereği Ferizli Belediye Başkanlığının böyle bir işlemde bulunması namümkündür. Çünkü malum olduğu üzere, kamu malları üzerinde kamu idarelerinin tasarrufları  “Kamu İhale Kanunu” ve  “Devlet İhale Kanunu” gereğince yapılmaktadır. Söz konusu vakıa “Mal ve hizmet alımı ile yapım işi” harici kaldığından Devlet ihale kanunu kapsamında kalmaktadır. Bu noktada Devlet ihale kanunu tarafından belirlenen satım usulleri arasında sayın vekilin beyan ettiği gibi “uzun vadeli, faizsiz” satım veya ihale usulü öngörülmediğinden bu mülklerin beyan edildiği şekliyle ihale etmeye kalkmak yasallık ilkesinin ihlaline sebep olacaktır. Aynı şekilde 5393 sayılı belediye kanunu da tarafımıza beyan edildiği şekilde kamu mallarını paylaştırmak yetkisi tanımamıştır.

Anayasal ve yasal hükümler haricinde bir uygulama geliştirmek kamuoyunun ve sayın vekilin malumu olduğu üzere Ferizli Belediye Başkanlığının hukuka ve yasaya aykırı tarzda işlem yapmasına sebep olacaktır. Bu durum Anayasada bahsi geçen hukuk devleti ilkesinin ve bu ilkeye bağlı “düzenli idare, kanuni idare ile yasallık” ilkelerine aykırılık oluşturacağı Danıştay kararları karşısında aşikârdır.
Sayın vekilin hassasiyetle vurguladığı vatandaşların barınma haklarının korunması tarafımızca da aynı hassasiyetle karşılık bulmaktadır. Ancak yasaların tarafımıza tanıdığı hak ve yetkilerin sınırlılığı vatandaşların taleplerini karşılamak bakımından kurumumuzu yetersiz bırakmaktadır. Sayın vekilin bu noktada sahip olduğu hassasiyetin siyasal bir propagandanın ötesine geçerek, yasa yapmak tekeline sahip bir organın temsilcisi olduğu bilinciyle yasama organında bir çalışma yaparak,  yerel yönetimlere “uzun vadeli, faizsiz” olacak şekilde yurttaşların konut edindirilmesine olanak sağlar yetkilerin tanınması yerinde, yasal ve hukuka uygun davranma olanağı taşıyan bir davranış olacaktır.
Söz konusu ihalede hukuka aykırı hiç bir unsur söz konusu olmamakla beraber,  basına ve halka açık olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ihale yapılırken çekilen video kayıtları aynı gün internet sitemiz üzerinde videolar bölümünde yayımlanmıştır. 

Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü bizim açımızdan çok önemlidir. Tesis ettiğimiz idari işlemlere karşı yargısal denetim yolu açıktır. Sayın milletvekilimiz Türk mahkemelerinin verdiği kararlara saygı duyarak ve eleştirilerini de hukukun gereklerini dikkate alarak yapması gerektiği kanaatindeyiz.

Kamuoyuna duyurulur.

Ahmet SOĞUK
Ferizli Belediye Başkanı
 

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz
4 + 9 =